Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, (Δημοτικό Κατάστημα-Μαντζαγριωτάκη 76), την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 & ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καλλιθέα 06/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      Αρ. Πρωτ. 65497
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Κοινότητα 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος
Δήμου Καλλιθέας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, (Δημοτικό Κατάστημα-Μαντζαγριωτάκη 76), την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:00, βάσει του άρθ. 89 του Ν. 4555/2018, με θέματα:

1. Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής & μουσικών οργάνων εντός επιχείρησης μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας (εστιατορίου) επί της οδού Δημοσθένους 207, ιδιοκτησίας της κ. DIYACHENKO YULIA.

Ο Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας

Ευθυμιάδης Κυριάκος