Πρόσκληση σε τακτική & ειδική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’» στα γραφεία μας στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας (κτίριο Α230) την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 & ώρα 16:30 & 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ
«ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»»
Τμήμα: Διοικητικό – Οικονομικό
Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδιος: Γ. Ποδιάδου
Τηλέφωνο: 210 9521.410

Καλλιθέα 06/12/2019
Αριθ. πρωτ.-8172-

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’» στα γραφεία μας στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας (κτίριο Α230) την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 16:30 με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για τη εκμίσθωση χώρου για την εγκατάσταση επιχείρησης παροχής μαζικής εστίασης που βρίσκεται εντός του Δημοτικού Πάρκου Αθλητισμού & Αναψυχής.

2. Ορισμός της επιτροπής χαρακτηρισμού υλικού ως άχρηστου και καταστροφής αυτού.

3. Σύσταση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών που αφορούν αγορά, εκποίηση, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων και σύσταση επιτροπής καταλληλότητας ακινήτων (όταν πρόκειται για μίσθωση)

4. Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση υφιστάμενης σύμβασης με ανάδοχο.

5. Έγκριση συνοδείας νηπίου από κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό ή συνοδό και παραμονής του στο χώρο του βρεφονηπιακού σταθμού.

6. Έγκριση διαγραφής νηπίου από παιδικό σταθμό του Οργανισμού μας, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 4249/τ. β’/5-12-2017 ΦΕΚ, που αφορά τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

7. Λήψη απόφασης προκειμένου να τεθούν υπό την αιγίδα του Νομικού Προσώπου, οι αθλητικές εκδηλώσεις του Φιλαθλητικού Συλλόγου Καλλιθέας α) Kallithea run 2020 β) 2ος Ημιμαραθώνιος Καλλιθέας 2020 και γ) Νυκτερινός αγώνας δρόμου -Kallithea night run» 2020.

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθ: 185α απόφασης Προέδρου του η οποία ελήφθη για λόγους επείγοντος

Καλλιθέα 06/12/2019
Αριθ. πρωτ.-8173-

Και σε ειδική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’» στα γραφεία μας στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας (κτίριο Α230) την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. Έτους 2020.

2. Στοχοθεσία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ