Φανεροί μειοδοτικοί διαγωνισμοί στο χώρο του Δημαρχείου (Ματζαγριωτάκη αρ. 76, Γρ. Νομικής Υπηρεσίας, 2ος όροφος), για την μίσθωση ακινήτων που θα χρησιμοποιηθούν για στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76
Ταχ. Κώδ.: 176 76 Καλλιθέα
Πληροφορίες: Παραβάλου Μ.
Τηλεφ.: 213 2070 398
e-mail: m.paravalou@kallithea.gr

Αριθ. Πρωτ. 66303/11-12-2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Γίνεται φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός στο χώρο του Δημαρχείου (Ματζαγριωτάκη αρ. 76, Γρ. Νομικής Υπηρεσίας, 2ος όροφος), για την μίσθωση ακινήτου επιφανείας 140-160 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών Κοινωνικής του Πολιτικής, σύμφωνα με τα άρθρα 176 του Ν. 3852/2010, 194 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 270/81.
Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει:

Περίληψη διακήρυξης 140-160 τ.μ. υπηρεσίες Κοιν. Πολιτικής


Αριθ. Πρωτ. 66302/11-12-2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Γίνεται φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός στο χώρο του Δημαρχείου (Ματζαγριωτάκη αρ. 76, Γρ. Νομικής Υπηρεσίας, 2ος όροφος), για την μίσθωση ακινήτου επιφανείας 190-200 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής του Πολιτικής (Α΄ ΚΑΠΗ), σύμφωνα με τα άρθρα 176 του Ν. 3852/2010, 194 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 270/81.
Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει:

Περίληψη διακήρυξης 190-200 τ.μ. Α΄ΚΑΠΗ


Αριθ. Πρωτ. 66305/11-12-2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Γίνεται φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός στο χώρο του Δημαρχείου (Ματζαγριωτάκη αρ. 76, Γρ. Νομικής Υπηρεσίας, 2ος όροφος), για την μίσθωση ακινήτου επιφανείας 86-180 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος (Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου & Παιδικών Χαρών) του, σύμφωνα με τα άρθρα 176 του Ν. 3852/2010, 194 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 270/81.
Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει:

Περίληψη διακήρυξης 86-180 τ.μ. Δ/νσης Περιβάλλοντος


Αριθ. Πρωτ. 66306/11-12-2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Γίνεται φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός στο χώρο του Δημαρχείου (Ματζαγριωτάκη αρ. 76, Γρ. Νομικής Υπηρεσίας, 2ος όροφος), για την μίσθωση ακινήτου επιφανείας 140-210 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Καλλιθέας, σύμφωνα με τα άρθρα 176 του Ν. 3852/2010, 194 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 270/81.
Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει:

Περίληψη διακήρυξης 140-210 τ.μ. Κοινωνικών Δομών