Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, (Δημοτικό Κατάστημα-Μαντζαγριωτάκη 76), την Τετάρτη 15/01/2020 και ώρα 20:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Καλλιθέα 10/01/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                               Αρ. Πρωτ. 1332
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Κοινότητα 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος
Δήμου Καλλιθέας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, (Δημοτικό Κατάστημα-Μαντζαγριωτάκη 76), την Τετάρτη 15/01/2020 και ώρα 20:00, βάσει του άρθ. 89 του Ν. 4555/2018, με θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση χορήγησης αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής & μουσικών οργάνων εντός επιχείρησης μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (καφετέριας) επί της οδού Σιβιτανίδου 51, ιδιοκτησίας της εταιρίας με την επωνυμία «Κοσκοσιάν Χρυσ.-Αναστασίου Μ. Ο.Ε.», νομίμως εκπροσωπουμένης.

2. Έγκριση χορήγησης αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής & μουσικών οργάνων εντός επιχείρησης μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας (οινομαγειρείου) επί της οδού Σιβιτανίδου 51, ιδιοκτησίας της εταιρίας με την επωνυμία «Κοσκοσιάν Χρυσ.-Αναστασίου Μ. Ο.Ε.», νομίμως εκπροσωπουμένης.

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας

Η Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας

Κυριακίδου Δέσποινα