Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, (Δημοτικό Κατάστημα-Μαντζαγριωτάκη 76), την Τετάρτη 15/01/2020 και ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα 10/01/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Αρ. Πρωτ. 1334
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Κοινότητα 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος
Δήμου Καλλιθέας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, (Δημοτικό Κατάστημα-Μαντζαγριωτάκη 76), την Τετάρτη 15/01/2020 και ώρα 19:00, βάσει του άρθ. 89 του Ν. 4555/2018, με θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Σχετικά με το υπ’αρ. πρωτ. 63854/2019 εισηγητικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας για χορήγηση αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής & μουσικών οργάνων εντός επιχείρησης μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (εστιατορίου), επί της οδού Δημοσθένους 207, ιδιοκτησίας της κ. DIYACHENKO YULIA.

2. Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής & μουσικών οργάνων εντός επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής και πλήρους επεξεργασίας επί των οδών Ισμήνης 84 & Αιγέως 53, ιδιοκτησίας του κ. META ILIR.

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας

 

Ο Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας

Ευθυμιάδης Κυριάκος