Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της 1ης Κοινότητας που πραγματοποιήθηκε στις 15/01/2020 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ -1ης Συνεδρίασης_15-01-2020