Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.), την Τρίτη 28/01/2020 και ώρα 17:00 μ.μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 156 Καλλιθέα Τ.Κ. 175 76
Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή                      Καλλιθέα 17/01/2020
Τηλέφωνο: 2109530161                          Αρ. Πρωτ.: 17/2020
Fax: 2109530160
Email: depka@otenet.gr

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.), την Τρίτη 28/01/2020 και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία της επιχείρησης, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 156 στην Καλλιθέα, (2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο 1η Αναμόρφωση εσόδων χρηματικού υπολοίπου προϋπολογισμού έτους 2020.

2ο 1η Αναμόρφωση εξόδων (πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.) προϋπολογισμού έτους 2020.

3ο Δεσμεύσεις – Αναλήψεις Υποχρεώσεων για Π.Ο.Ε..

4ο Ανατροπές αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2019.

5ο Δεσμεύσεις – Αναλήψεις υποχρεώσεων για το έτος 2020.

6ο Πρωτόκολλο συμφωνίας ταμειακού υπολοίπου 31-12-2019

7ο Έγκριση της αναλυτικής Έκθεσης Ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων της ΔΗΚΕΚ για τη χρήση του 2018.

8ο Ορισμός υπευθύνων για την εφαρμογή του ΦΕΚ 4177/Β/15-11-2019, στους χώρους της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Καλλιθέας «ΔΗ.Κ.Ε.Κ.».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Γ. Σπ. Κουτσογιάννης
Δημοτικός Σύμβουλος