Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.), την Πέμπτη 13/02/2020 και ώρα 17:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 156 Καλλιθέα Τ.Κ. 175 76
Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή               Καλλιθέα 03/02/2020
Τηλέφωνο: 2109530161             Αρ. Πρωτ.: 36/2020
Fax: 2109530160
Email: depka@otenet.gr

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.), την Πέμπτη 13/02/2020 και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία της επιχείρησης, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 156 στην Καλλιθέα, (2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016), έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης, για τη προμήθεια υπηρεσιών Συντήρησης & Υποστήριξης προγράμματος Οικονομικής Διαχείρισης Q-PRIME της Δημοτικής Επιχείρησης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

2ο Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016), έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης, για τη προμήθεια υπηρεσιών Συντήρησης & Υποστήριξης του προγράμματος μισθοδοσίας που χρησιμοποιεί η Δημοτική Επιχείρηση με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

3ο Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016), έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης, για τη προμήθεια υπηρεσιών Λογιστικής & Φοροτεχνικής Υποστήριξης για την κάλυψη αναγκών της επιχείρησης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

4ο Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016), έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης, για την προμήθεια υπηρεσιών Διαχειριστικού Ελέγχου οικονομικής χρήσης 2019 (Ορισμός Ορκωτών Λογιστών) της Δημοτικής Επιχείρησης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

5ο Α) Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016), έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης, για την προμήθεια διαφόρων ειδών για την τέλεση πολιτιστικής εκδήλωσης (ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ) της επιχείρησης, βάση των υποκείμενων εκ του νόμου δεσμεύσεων – υποχρεώσεων της επιχείρησης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β) Κατακύρωση αναδόχου για την προμήθεια διαφόρων ειδών για την τέλεση πολιτιστικής εκδήλωσης (ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ) της επιχείρησης, βάση των υποκείμενων εκ του νόμου δεσμεύσεων – υποχρεώσεων της επιχείρησης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

6ο Α) Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016), έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης, για την για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΥ) ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΧΟΡΟΥ της επιχείρησης για την εύρυθμη λειτουργία τους, βάση των υποκείμενων εκ του νόμου δεσμεύσεων – υποχρεώσεων της επιχείρησης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β) Κατακύρωση αναδόχου για την προμήθεια διαφόρων ειδών για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΥ) ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΧΟΡΟΥ της επιχείρησης για την εύρυθμη λειτουργία τους, βάση των υποκείμενων εκ του νόμου δεσμεύσεων – υποχρεώσεων της επιχείρησης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

7ο Α) Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016), έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης, για την διενέργεια επισκευής του παλαιού καυστήρα – λέβητα του Σ.Κ.Ο. – Σ.Κ.Ε. και την προμήθεια επισκευών και συντηρήσεων λοιπού εξοπλισμού, βάση των υποκείμενων εκ του νόμου δεσμεύσεων – υποχρεώσεων της επιχείρησης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β) Κατακύρωση αναδόχου για την διενέργεια επισκευής του παλαιού καυστήρα – λέβητα του Σ.Κ.Ο. – Σ.Κ.Ε. και την προμήθεια επισκευών και συντηρήσεων λοιπού εξοπλισμού, βάση των υποκείμενων εκ του νόμου δεσμεύσεων – υποχρεώσεων της επιχείρησης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

8ο Α) Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016), έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης, για την προμήθεια αγαθών, διαφόρων ειδών άμεσης ανάλωσης για τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Κ.Δ.Α.Π. της επιχείρησης, για την εύρυθμη λειτουργία τους (μέτρα ατομικής προστασίας – αντισηπτικά), βάση των υποκείμενων εκ του νόμου δεσμεύσεων – υποχρεώσεων της επιχείρησης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β) Κατακύρωση αναδόχου για την προμήθεια αγαθών, διαφόρων ειδών άμεσης ανάλωσης για τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Κ.Δ.Α.Π. της επιχείρησης, για την εύρυθμη λειτουργία τους (μέτρα ατομικής προστασίας – αντισηπτικά), βάση των υποκείμενων εκ του νόμου δεσμεύσεων – υποχρεώσεων της επιχείρησης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Γ. Σπ. Κουτσογιάννης
Δημοτικός Σύμβουλος