Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 14/02/2020 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

 

apofaseis_epz_14.02.2020