Διήμερο Εθελοντικής Αιμοδοσίας στο Δημοτικό Κέντρο Υγείας

Εθελοντική Αιμοδοσία
την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου από 09:30 έως 13:30
& την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου από 13:30 έως 18:30

στο Δημοτικό Κέντρο Υγείας Ανδρομάχης 100 τηλ 210 95.32.717