ΝΕΑ προληπτικά μέτρα για τον περιορισμό μετάδοσης του ιού COVID 19

Σύμφωνα με την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β΄ 783/10.3.2020, αποφασίστηκε:
Η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 10.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19: 1. Όλων των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, πλην των διοικητικών λειτουργιών και υπηρεσιών αυτών. 2. Όλων των σχολικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων των νηπιαγωγείων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και λοιπών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, ως εξής: α) των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, β) της λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στις ανωτέρω δομές και γ) των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. Από την ως άνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται: α) οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες, καθώς και, κατά περίπτωση, β) οι ερευνητικές δραστηριότητες, γ) η λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και δ) η λειτουργία των εστιών στέγασης.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Δήμος Καλλιθέας αποφάσισε:

Αναστέλλονται έως και την 24η Μαρτίου 2020 όλες οι δραστηριότητες (αθλητικές και πολιτιστικές) που λαμβάνουν χώρα στα δημοτικά κτίρια και τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας.

Ειδικότερα αναστέλλονται έως και τις 24 Μαρτίου 2020:

⇒ Η λειτουργία του Δημοτικού κολυμβητηρίου .
⇒ Όλες οι δραστηριότητες στις σχολικές μονάδες του Δήμου.
⇒ Η λειτουργία των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
⇒ Οι εκχωρήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, για οποιαδήποτε δραστηριότητα και ειδικότερα:

 • Όλα τα δημοτικά αθλητικά προγράμματα ανηλίκων και ενηλίκων.
 • Όλες οι δραστηριότητες -και οι αγωνιστικές- των παιδικών τμημάτων των αθλητικών συλλόγων.

Όλες οι δραστηριότητες της Διεύθυνσης Πολιτισμού, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:

 • Εκδηλώσεις
 • Μαθήματα Μουσικής
 • Μαθήματα Χορού
 • Σεμινάρια κάθε είδους
 • Παρουσιάσεις βιβλίων
 • Διαλέξεις
 • Εργαστήρια ερασιτεχνικής δημιουργίας
 • Καλλιτεχνικά – Εκπαιδευτικά εργαστήρια
 • Η λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης ως αναγνωστηρίου

Επίσης αναβάλλονται:

 • Όλες οι σχετικές με τα ανωτέρω δραστηριότητες που γίνονται σε δημοτικά κτίρια.
 • Οι εκχωρήσεις δημοτικών χώρων, αιθουσών και κτηρίων για οποιαδήποτε πολιτιστική εκδήλωση

Θα ακολουθήσει δελτίο τύπου για οτιδήποτε νεότερο προκύψει επί του θέματος.