Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Καλλιθέας

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Καλλιθέας, γνωστοποιεί στους Δημότες και τις Επιχειρήσεις ότι, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 7 του ν.4623/2019 (Α’134) με τον οποίο επανήλθε σε ισχύ το άρθρο 77 του ν.3852/2010 (Α’87), δέχεται και διερευνά επώνυμες καταγγελίες πολιτών και επιχειρήσεων με τις οποίες γνωστοποιούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης δημοτικών υπηρεσιών ή δημοτικών νομικών προσώπων.
Οι καταγγελίες μπορούν να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου – Ματζαγριωτάκη αρ. 76 ή να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email: simparastatis@kallithea.gr.
Ο Συμπαραστάτης θα επικοινωνεί με τους Δημότες και τις Επιχειρήσεις κάθε Τετάρτη 9-12 π.μ. και κάθε Πέμπτη 4-6 μ.μ. προκειμένου να παρέχονται διευκρινίσεις και εξηγήσεις επί των επωνύμων καταγγελιών αλλά και να γίνεται ενημέρωση ακόμη και προφορικά ως προς τις ενέργειες που αυτός προβαίνει.
Με βάση την ανάγκη και υποχρέωση της εξυπηρέτησης των Δημοτών και του Επιχειρηματικού Κόσμου της Πόλης μας θα επιδιωχθεί η εξεύρεση λύσεων με πνεύμα ευρύτητας, δικαιοσύνης και ταχύτητας.
Το γραφείο του Συμπαραστάτη του Δημότη και Επιχείρησης βρίσκεται στο Ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου επί της οδού Ματζαγριωτάκη αρ. 76.
Τηλ. Επικοινωνίας 2132070445

Από το Γραφείο του Συμπαραστάτη
του Δημότη και της Επιχείρησης
του Δήμου Καλλιθέας