Θεραπευτική Γυμναστική για την τρίτη ηλικία

Ένα πρωτοποριακό Πρόγραμμα του Δήμου Καλλιθέας