Απάντηση σε δημοσιεύματα σχετικά με τον ψηφιακό εξοπλισμό των μαθητών

Ο Δήμος Καλλιθέας έχει ήδη δρομολογήσει την χορήγηση ηλεκτρονικών συσκευών «Tablet» στους μαθητές που έχουν ανάγκη.
Όπως προκύπτει και από την από 15/4/2020 επισυναπτόμενη επιστολή του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου για θέματα Παιδείας κ. Κ. Καλογερόπουλου, η οποία προηγήθηκε της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει ήδη ζητηθεί η παροχή στοιχείων από τα σχολεία.
Η χορήγηση των συσκευών θα γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με κοινωνικά κριτήρια που θα ανακοινωθούν.
Σχετικά λοιπόν με δημοσιεύματα και επιστολές διαφόρων πως κωφεύει η διοίκηση του Δήμου μας, απαντούμε μόνο ότι παραβιάζουν ανοικτές θύρες.

Συνημμένα