Ανακοινώθηκαν τρεις νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Καλλιθέας με θητεία από 27/05/2020 έως & 05/09/2021

Ανακοινώθηκαν την Τρίτη 26/05/2020 οι τρεις νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Καλλιθέας και οι αρμοδιότητές τους.
Οι τρεις άμισθοι Αντιδήμαρχοι που προστίθενται στην διοίκηση του Δήμου Καλλιθέας είναι οι κκ : Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, άμισθος Αντιδήμαρχος Παιδείας & Δια βίου Μάθησης, Παναγιώτης Κοττέας, άμισθος Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Δόμησης και Τζώρτζης Δελατόλας, άμισθος Αντιδήμαρχος για θέματα Εξυπηρέτησης του Δημότη και καθημερινότητας του πολίτη.

Συνημμένα: