Προκηρύξεις για στελέχωση μέσω αποσπάσεων στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Για τη στελέχωση μέσω αποσπάσεων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και Ερευνών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) και για τη στελέχωση μέσω αποσπάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)

Συνημμένα: