Πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικής γλώσσας με τη μέθοδο της Linguaphone για άτομα από 15 ετών και άνω

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως την συμπλήρωση των διαθέσιμων κωδικών

Ο Δήμος Καλλιθέας σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ για να ενισχύσει τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του Δήμου, οργανώνει Πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικής γλώσσας με τη μέθοδο της Linguaphone για άτομα από 15 ετών και άνω.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα αποστέλλονται στο info@kallithea.gr μαζί με τα δικαιολογητικά από 3/6/2020 έως την συμπλήρωση των διαθέσιμων κωδικών

Θα προηγηθούν:

  • Δικαιούχοι Κ.Ε.Α
  • Ωφελούμενοι κοινωνικών δομών του Δήμου
  • Μέλη Πολύτεκνης οικογένειας
  • Μέλη Μονογονεϊκών οικογενειών

Εφόσον υπάρχουν θέσεις θα ακολουθήσουν :
Οι κάτοικοι Καλλιθέας με ετήσιο συνολικό εισόδημα ανά Νοικοκυριό ως εξής:

  • Ενός ατόμου 10.000 ευρώ
  • Δύο ατόμων 15.000 ευρώ
  • Τριών ατόμων 20.000 ευρώ
  • Τεσσάρων ατόμων 25.000 ευρώ
  • Πέντε ατόμων και πάνω 30.000 ευρώ

Τα παραπάνω όρια αναφέρονται στο συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού όπως αυτό προκύπτει από το οικείο Εκκαθαριστικό σημείωμα Δ.Ο.Υ.

Σε περίπτωση που υπάρξει μεγάλος αριθμός ενδιαφερομένων θα ενταχθούν με σειρά προτεραιότητας οι αιτούντες της ομάδος 2.
Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει από την Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής από την οποία θα δοθούν και οι κωδικοί πρόσβασης στο πρόγραμμα.
(Πληροφορίες: 2109532712 κα Μπαϊράμη Ε.)

Εάν κάποιος δεν ανήκει στις παραπάνω κατηγορίες μπορεί να δηλώσει συμμετοχή απευθείας στο ΕΔΔΥΠΥ με ειδική τιμή.
Πληροφορίες Ηλεκτρονικά: dalexandridis@eddyppy.gr ή στο Fax:2106105641