Ανακοίνωση αναβολής εμποροπανήγυρης Αγ. ΠΑΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  ΚΑΛΛΙΘΕΑ 03-06-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Α.Π. 22364
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩN ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ.: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76
Τ.Κ. : 176 76
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΗΛΕΦ.: 213 2070 362

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ανακοινώνει την αναβολή της εμποροπανήγυρης των Αγ. Πάντων λόγω μεγάλης έκτασης της εμποροπανήγυρης και δυσκολίας εφαρμογής των διατάξεων του ΦΕΚ 2087/31-05-2020 μέχρι την έναρξη της εμποροπανήγυρης & κατά την διάρκεια αυτής προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΠΡΟΣΟΔΩΝ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ