Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, (Δημοτικό Κατάστημα-Μαντζαγριωτάκη 76), την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 18:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Καλλιθέα 25/06/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αρ. Πρωτ. 25855
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Κοινότητα 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος
Δήμου Καλλιθέας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, (Δημοτικό Κατάστημα-Μαντζαγριωτάκη 76), την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 18:30, βάσει του άρθ. 89 του Ν. 4555/2018, με θέματα:

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Υπόδειξη σημείων εντός των ορίων της κοινότητας όπου βρίσκονται φθαρμένοι κάδοι απορριμμάτων που χρήζουν αντικατάστασης.

2. Υπόδειξη σημείων εντός των ορίων της κοινότητας όπου δύναται να τοποθετηθούν βυθιζόμενοι κάδοι σύμφωνα με τους περιορισμούς.

 

Ο Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας

Δεληασλανίδης Δημήτριος