Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει στην αίθουσα Οικονομικής Επιτροπής, (Δημοτικό Κατάστημα-Μαντζαγριωτάκη 76), την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 20:00

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα 25/06/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αρ. Πρωτ. 25857
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Κοινότητα 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος
Δήμου Καλλιθέας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει στην αίθουσα Οικονομικής Επιτροπής, (Δημοτικό Κατάστημα-Μαντζαγριωτάκη 76), την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 20:00, βάσει του άρθ. 89 του Ν. 4555/2018, με θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής & μουσικών οργάνων εντός επιχείρησης μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (καφετέριας) επί της οδού Σαπφούς 122, ιδιοκτησίας του κ. Μ. Π.

2. Έγκριση χορήγησης αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής & μουσικών οργάνων εντός επιχείρησης μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (σνακ μπαρ) επί της οδού Ματζαγριωτάκη 103, ιδιοκτησίας της κ. Δ. Ο. του Κ.

Η Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας

Κυριακίδου Δέσποινα