Ανακοίνωση για την κλήρωση των θέσεων την θρησκευτικής εμποροπανήγυρης «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 2020»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Καλλιθέα 03-07-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Αρ. Πρωτ. 27332
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ.: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76
Τ.Κ: 176 76
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Email: anastasis.perameritis@kallithea.gr
ΤΗΛΕΦ.: 213 2070 362
Fax: 213 2070 361

Την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 & ώρα 9:00 π.µ. θα διενεργηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλλιθέας κλήρωση για τις θέσεις της θρησκευτικής εμποροπανηγύρεως «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 2020» η οποία θα διεξαχθεί στις 7 & 8 Σεπτεμβρίου 2020 πλησίον του Ιερού Ναού της Παναγίας Ελεούσας Καλλιθέας.

 • 15% των θέσεων θα διατεθούν σε ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% , Πολύτεκνους & Τρίτεκνους.
 • 20% των θέσεων θα διατεθούν σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών & σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη , φυτά & μεταποιημένα προϊόντα.
 • 10% των θέσεων θα διατεθούν σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου.
 • Οι Δημότες & οι Κάτοικοι, εφόσον το επιθυμούν μπορούν να επιλέξουν για την «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 2020» τις θέσεις που θα καταλάβουν, από το σύνολο των διαθέσιμων, καταβάλλοντας τα αναλογούντα τέλη από 25 μέχρι 27 Αυγούστου 2020. Η επιλογή των θέσεων από τους Δημότες-Κατοίκους θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 14 μέχρι 15 Ιουλίου 2020. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα συμμετάσχουν στην διαδικασία της κλήρωσης.
 • Κατά την διαδικασία των κληρώσεων θα καταρτιστούν πίνακες κληρωθέντων & κληρωθέντων-επιλαχόντων οι οποίοι θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου & στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος μετά τις κληρώσεις.
 • Οι κληρωθέντες-δικαιούχοι για την «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 2020» θα πρέπει να προσέλθουν για να πληρώσουν τις θέσεις που κληρώθηκαν από 25 μέχρι 27 Αυγούστου 2020.
 • Στις 28 Αυγούστου 2020 οι κληρωθέντες-δικαιούχοι για την «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 2020» θα μπορούν εάν το επιθυμούν, εφόσον έχουν προκύψει παρακείμενες κενές θέσεις, να αιτηθούν την αγορά αυτών εξαντλώντας την εφαρμογή του κανόνα των 8 m το μέγιστο ή να αλλάξουν την θέση τους με βάση τα κενά που έχουν προκύψει. «Οι κενές θέσεις θα διατίθενται αμέσως μετά τις 9:00 π.μ. με σειρά προτεραιότητας από την πλευρά των ενδιαφερομένων & καταβολής των αναλογούντων τελών, πιστοποιούμενης από την κατάθεση στο πρωτόκολλο του Δήμου σχετικού αιτήματος, επί συγκεκριμένου εντύπου που χορηγείται από την υπηρεσία» (απόφ. Δ.Σ. 41/16, άρθ. 5Α.18 & απόφ. Δ.Σ. 91/17, άρθ. 5Α.17).
 • Οι κληρωθέντες-επιλαχόντες για την «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 2020» από 31 Αυγούστου μέχρι 01 Σεπτεμβρίου 2020, θα έχουν την δυνατότητα να δηλώσουν την επιλογή τους ως προς τις αδιάθετες θέσεις οι οποίες θα διατίθενται σε αυτούς από τις 9:00, «σύμφωνα με την σειρά κλήρωσης τους, αφού δηλώσουν την παρουσία τους με κατάθεση σχετικής αιτήσεως που θα χορηγείται από την Υπηρεσία, στο πρωτόκολλο του Δήμου Καλλιθέας & καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη» (απόφ. Δ.Σ. 41/16, άρθ. 5Α.19, εδ.1 & απόφ. Δ.Σ. 91/17, άρθ. 5Α.18).
 • Οι εκπρόθεσμοι υποβολής αιτήσεων συμμετοχής καθώς & κάθε άλλος κληρωθείς-δικαιούχος ή κληρωθείς-επιλαχών για την «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 2020» στις 2 Σεπτεμβρίου 2020, θα έχουν την δυνατότητα να δηλώσουν την επιλογή τους ως προς τις υπολειπόμενες αδιάθετες θέσεις οι οποίες θα διατίθενται σε αυτούς από τις 9:00. «Οι αζήτητες θέσεις θα διατίθενται αμέσως μετά τις 9:00 π.μ. με σειρά προτεραιότητας από την πλευρά των ενδιαφερομένων & καταβολής των αναλογούντων τελών, πιστοποιούμενης από την κατάθεση στο πρωτόκολλο του Δήμου σχετικού αιτήματος, επί συγκεκριμένου εντύπου που χορηγείται από την υπηρεσία.» (απόφ. Δ.Σ. 41/16, άρθ. 5Α.19 εδ.2 & απόφ. Δ.Σ. 91/17, άρθ. 5Α.18 εδ.2).
 • Στις 3 Σεπτεμβρίου 2020 για την «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 2020» «θα δίνεται η δυνατότητα οι αζήτητες θέσεις να διατίθενται σε ήδη δικαιούχους παρακείμενων θέσεων υπερβαίνοντας τον κανόνα του άρθρου 5A 2 όσον αφορά το μέγιστο των χορηγούμενων m. Οι αζήτητες μέχρι τούδε θέσεις των εκκλησιαστικών ειδών θα διατίθενται σε πωλητές βιβλίων & παιχνιδιών.» (απόφ. Δ.Σ. 41/16, άρθ. 5Α.19 εδ.3 & απόφ. Δ.Σ. 91/17, άρθ. 5Α.18 εδ.3).
 • Η παραλαβή των αδειών θα γίνεται από 4 Σεπτεμβρίου 2020 για την «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 2020».

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ