Προκήρυξη για τη στελέχωση μέσω αποσπάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)

Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων καθώς κάθε 15-20 μέρες θα ελέγχονται οι αιτήσεις μέχρι κάλυψης των θέσεων

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την κάλυψη, με απόσπαση δώδεκα (12) θέσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για τη στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΕΑΔ

Το link της προκήρυξης είναι: https://aead.gr/prokirixeis/prokirixi-stelexosi-gdodid-july

Συνημμένα: