Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, (Δημοτικό Κατάστημα-Μαντζαγριωτάκη 76), την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 και ώρα 20:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Καλλιθέα 07/07/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         Αρ. Πρωτ. 28094
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Κοινότητα 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος
Δήμου Καλλιθέας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, (Δημοτικό Κατάστημα-Μαντζαγριωτάκη 76), την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 και ώρα 20:00, βάσει του άρθ. 89 του Ν. 4555/2018, με θέματα:

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Καταγραφή μέσων και ανθρώπινου δυναμικού που μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, με εστίαση στην περίπτωση σεισμού, κατάρτιση σχεδίου πρόληψης με εστίαση στην περαιτέρω εκπαίδευση και ενημέρωση του ανθρωπίνου δυναμικού, εκπόνηση εκπαιδευτικού προγράμματος εστιασμένου στους μαθητές των σχολικών μονάδων της κοινότητας (βάσει Ν. 3852/2010, άρθρο 83 παρ. 1θ, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 Ν. 4555/2018)

2. Προτάσεις για τη μέριμνα της εύρυθμης λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων της Κοινότητας, ειδικότερα ως προς την έγκαιρη διανομή υγειονομικού υλικού πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς και την προετοιμασία περίπτωσης αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων και διεξαγωγής μαθημάτων μέσω της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (βάσει Ν. 3852/2010, άρθρο 83 παρ. 2ια, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 Ν. 4555/2018)

3. Υπόδειξη σημείων εντός ορίων της κοινότητας που υπάρχουν φθαρμένοι κάδοι απορριμμάτων.

Η Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας

Κυριακίδου Δέσποινα