Πρόγραμμα: Καλοκαίρι 2020

μεταφορά ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θαλάσσια περιοχή για θεραπευτικούς λόγους - παράταση εγγραφών για Γ & Δ περίοδο

ΠΕΡΙΟΔΟΙ

• Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 20 έως 31 /7/2020
• Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 3 έως 14/8/2020
• Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 17 έως 28/8/2020
• Δ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 31 έως 11/9/2020

Δικαιολογητικά συμμετοχής για όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας (σε φωτοτυπία)

 1. Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και Άδειας Διαμονής των γονέων σε ισχύ.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (επιμέλεια παιδιού για μονογονεϊκές οικογένειες)
 3. Αποδεικτικό Κατοικίας
 4. Απόφαση ΚΕΠΑ (μόνο για άτομα με αναπηρία)
 5. ΑΜΚΑ του παιδιού (σε περίπτωση που δεν φαίνεται στο Ε1)
 6. Ολόκληρη την αίτηση του Κ.Ε.Α. (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) σε ισχύ. Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ δεν προσκομίζουν φορολογικά στοιχεία παρά μόνο Α.Δ.Τ. ή Διαβατήριο – Άδεια Διαμονής σε ισχύ.
 7. Φορολογικά στοιχεία 2019 (Εκκαθαριστικό εφορίας, Φορολογική Δήλωση Ε1).
 8. Παιδιά κάτω των 18 ετών συνοδεύονται απαραίτητα από ενήλικες και στην περίπτωση που δεν συνοδεύονται από τους γονείς απαιτείται αίτηση του γονέα με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και εξουσιοδότηση των γονέων επικυρωμένη μέσω του gov.gr ή του ΚΕΠ ή της Αστυνομίας.
 9. Η Υπηρεσία κατά τη διαδικασία της επιλογής των δικαιούχων δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο.

⇒ Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 100)
ΩΡΕΣ 9:00  – 14:00
ΘΑ ΠΡΟΗΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

 • Δικαιούχοι Κ.Ε.Α.
 • Ωφελούμενοι κοινωνικών δομών του Δήμου
 • Α.Μ.Ε.Α.
 • Πολύτεκνες οικογένειες
 • Μονογονεϊκές οικογένειες

Οι κάτοικοι Καλλιθέας με ετήσιο συνολικό εισόδημα ανά Νοικοκυριό ως εξής :

 • 1-2 ατόμων έως 16.000€
 • 3-4 ατόμων έως 25.000 €
 • 5 ατόμων και πάνω έως 35.000 €

⇒ Αποκλείονται όσοι έχουν τόκους καταθέσεων πάνω από 100 €.

⇒ Κάθε άτομο δικαιούται ΜΟΝΟ μια περίοδο

ΕΝTΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ)

Συνημμένα: