Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου – 2ο υπόγειο) την Τρίτη 14/07/2020 και ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ             Καλλιθέα 10/7/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20η                            Αρ. πρωτ. 28864

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου – 2ο υπόγειο) την Τρίτη 14/07/2020 και ώρα 14:00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018:

1. Εξειδίκευση πίστωσης για εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια φιαλών νερού για θερμοψύκτες που θα τοποθετηθούν σε χώρους του Δήμου.

3. Εξειδίκευση πιστώσεων για διοργάνωση εκδήλωσης για την«18η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών» από τη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής

4. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια βιβλίων ληξιαρχείου κατόπιν βιβλιοδέτησης για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ/νσης Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Καλλιθέας έτους 2020

5. Εξέταση 3ου πρακτικού ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ, για την ανάδειξη μειοδότη στην προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΤΕΥΜΕΝΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ»

6. Εξέταση πρακτικού γνωμοδότησης επί της αιτήσεως της εταιρείας RECYCOM O.E. σχετικά με τον προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την ««ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

7. Εξέταση 3oυ πρακτικού αποσφράγησης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη μειοδότη της υπηρεσίας με τίτλο « ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:A) ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΥΠ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2020
Β) ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ- ΕΤΟΥΣ 2020»

8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ)

9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»

10. Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την εκτέλεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»

11. Ανάθεση λόγω αποκλειστικότητας συνεργασίας για τις «Υπηρεσίες εκμάθησης Αγγλικής Γλώσσας με τη μέθοδο Linguaphone

12. Έγκριση δαπανών ποσού ύψους 985,80 ευρώ & έγκριση έκδοσης Χ.Ε. στο όνομα των δικαιούχων για την εξόφληση εξόδων δημοσίευσης

13. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή ταχυδρομικών τελών

14. Διαβίβαση του από 22/06/2020 πρακτικού φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την μίσθωση ακινήτου, επιφανείας 190-200 τ.μ.

15. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 60-70 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση παραρτήματος της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας και Νέας Γενιάς του Δήμου Καλλιθέας

16. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 120-130 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση αποθήκης του Δήμου Καλλιθέας

17. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 140-150 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση του Συμβουλευτικού Κέντρου Οικογένειας του Δήμου Καλλιθέας

18. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 200-300 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση του παραρτήματος της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Καλλιθέας

19. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 200-250 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση αποθήκης του Δήμου Καλλιθέας

20. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 700-800 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση του Δημοτικού Ωδείου του Δήμου Καλλιθέας

21. Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Δημοσθένη Κωνσταντινίδη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ