Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα 21/7/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Αριθ. πρωτ. – 4855-
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Τμήμα: Διοικητικό-Οικονομικό
Γραφείο: Εκτελεστικής Επιτροπής
Αρμόδιος: Ιωάν. Κορδούτης
Τηλέφωνο 210 9598.555 (εσωτ.-3-)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:30 στα γραφεία μας στις Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας (κτίριο Α230) με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ