Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας για την εισαγωγή βρεφών & νηπίων, για την σχολική χρονιά 2020-2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 11/2020
Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»

Αρ. Απόφασης
45/2020

Περίληψη
«Έγκριση των πινάκων κατάταξης, για την εισαγωγή
βρεφών & νηπίων, στους βρεφικούς & παιδικούς σταθμούς
του Οργανισμού μας για τη σχολική χρονιά 2020-2021»

ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ & Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

→ Στους πίνακες αναφέρονται οι αριθμοί πρωτοκόλλου με τα αρχικά γράμματα ονόματος και επωνύμου των επιτυχόντων βρεφών και νηπίων, τα μόρια που συγκεντρώνουν και ο βρεφικός/παιδικός σταθμός όπου θα φιλοξενηθούν, ακολουθώντας την με ισχύ από 25/5/2018 εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./GDPR).