Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Καλλιθέα 28/7/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                              Αριθ. πρωτ. – 5045-
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Τμήμα: Διοικητικό-Οικονομικό
Γραφείο: Εκτελεστικής Επιτροπής
Αρμόδιος: Ιωάν. Κορδούτης
Τηλέφωνο: 210 9598.555 (εσωτ.-3-)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:30 στα γραφεία μας στις Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας (κτίριο Α230) με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του πρακτικού No3 της επιτροπής διαγωνισμού που αφορά στην κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία «Συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κολυμβητικών δεξαμενών».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ