Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020 στις 17:00

logo_daek

Αρ.Πρωτ. 480
03-08-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020 στις 17:00 π.μ. Η συνεδρίαση θα γίνει στα γραφεία της Επιχείρησης που βρίσκονται στην Ελ. Βενιζέλου 156, 3ος όροφος Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Επικύρωση και έγκριση δαπάνης προμήθειας οικοδομικών υλικών για το τμήμα του μαρμαράδικου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Καλλιθέας, στην εταιρεία «ΚΡΙΘΑΡΗΣ ΑΕΒΤΕ» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ποσού 14.695,36€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έγκρισης του πρωτογενούς αιτήματος που ανέβηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ω54ΠΟΡΖΞ-ΑΥΠ την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών με Αρ.Πρωτ. 451/24.07.2020 και την πρόσκληση ενδιαφέροντος με ΑΔΑ Ψ31ΑΟΡΖΞ-Σ9Ν.

2. Επικύρωση και έγκριση δαπάνης προμήθειας ατομικών συσκευασμένων βουτημάτων λόγω του covid-19, για το τμήμα του κυλικείου εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου Καλλιθέας, στην εταιρεία «BEST BAKES ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΤΕΝΙΔΗΣ» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ποσού 1.013,61€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έγκρισης του πρωτογενούς αιτήματος που ανέβηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΑΒΝΟΡΖΞ-ΒΡ7 την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών με Αρ.Πρωτ. 457/24.07.2020 και την πρόσκληση ενδιαφέροντος με ΑΔΑ 6ΓΓ9ΟΡΖΞ-ΙΩΝ.
Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος Κόκουλος