Αίτηση για τη χορήγηση του ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ρεύματος

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/24-7-2020, δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση του ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ρεύματος, άτομα/οικογένειες που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 30/04/2020 και παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την υποβολή της αίτησης τους.