Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την κάλυψη, με απόσπαση μίας (1) θέσης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), για την πλήρωση της θέσης Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ).

→ Σημείωση: δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων καθώς κάθε 15-20 μέρες θα ελέγχονται οι αιτήσεις μέχρι κάλυψης της θέσης.

Το link της προκήρυξης είναι: https://aead.gr/el/prokirixeis/prokirixi-dpo