Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), την Τρίτη 22/09/2020 και ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Καλλιθέα, 17/09/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Αρ. Πρωτ. 39614
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 3η/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 22/09/2020 και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304) για την συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 ήτοι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάργηση θέσης περιπτέρου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 256, με πρώην δικαιούχο εκμετάλλευσης την κ. Μ. Α. του Γ.

2. Κατάργηση θέσης περιπτέρου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 20, με πρώην δικαιούχο εκμετάλλευσης την κ. Κ. Δ. του Δ.

3. Ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης αναψυχής (καφενείου) επί της οδού Σπάρτης 26, ιδιοκτησίας του κ. Κ. Δ.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ