Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ», την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11.30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Καλλιθέα 23/9/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                              Αριθ. πρωτ. – 6139 –
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Τμήμα: Διοικητικό-Οικονομικό
Γραφείο: Εκτελεστικής Επιτροπής
Αρμόδιος: Ιωάν. Κορδούτης
Τηλέφωνο: 210 9598.555 (εσωτ.-3-)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11.30 στα γραφεία μας στις Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας (κτίριο Α230) με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης της μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγασθεί αθλητικό κέντρο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ