Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 22/09/2020 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

 

apofaseis_epz_22.09.2020