Προκήρυξη για τη στελέχωση μέσω αποσπάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ευαισθητοποίησης και Δράσεων με την κοινωνία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την κάλυψη, με απόσπαση έξι (6) θέσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), για τη Γενική Διεύθυνση Ευαισθητοποίησης και Δράσεων με την Κοινωνία αυτής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει στις 02/10/2020 και λήγει στις 23/10/2020.

περισσότερα ΕΔΩ