Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 13/10/2020 και ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ            Καλλιθέα, 08/10/2020
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 4η/2020                          Αρ. Πρωτ. 43732

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 13/10/2020 και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση του πιο κάτω θέματος σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 ήτοι:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Χωροθέτηση & τόπος λειτουργίας των λαϊκών αγορών Αγ. Ελεούσα της Β΄Πειραιά & Τζιτζιφιές της Β’ Πειραιά (ημέρα Τρίτη).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ