Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη μέσω την ηλεκτρονικής πλατφόρμας webex, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 20:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Καλλιθέα 12/10/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           Αρ. Πρωτ. 44371
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Κοινότητα 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος
Δήμου Καλλιθέας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη μέσω την ηλεκτρονικής πλατφόρμας webex, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 20:00, βάσει του άρθ. 89 του Ν. 4555/2018, με θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση χορήγησης αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής & μουσικών οργάνων εντός επιχείρησης μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (καφετέριας) επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 59, ιδιοκτησίας της εταιρίας με την επωνυμία «SOUARE MON/ΠΗ Ι.Κ.Ε», νομίμως εκπροσωπουμένης.

2. Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής & μουσικών οργάνων εντός επιχείρησης μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (καφετέριας) επί της Λ. Συγγρού 178, ιδιοκτησίας της κ. Z. I.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Συζήτηση – Διαβούλευση με θέμα «Προϋπολογισμός 2021, Τεχνικό Πρόγραμμα & Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ‘Αντώνης Τρίτσης’» με ομιλητή τον Δήμαρχο Καλλιθέας, κ. Δημήτρη Κάρναβο.

 

Ο Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας

Δεληασλανίδης Δημήτριος