Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 13/10/2020 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

 

apofaseis_epz_13.10.2020