Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ», την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καλλιθέα 22/10/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αριθ. πρωτ. – 6776 –
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Τμήμα: Διοικητικό-Οικονομικό
Γραφείο: Εκτελεστικής Επιτροπής
Αρμόδιος: Ιωάν. Κορδούτης
Τηλέφωνο: 210 9598.555 (εσωτ.-4-)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11.30 στα γραφεία μας στις Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας (κτίριο Α230) με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Εξειδίκευση πίστωσης/έγκριση δαπάνης/διάθεση και δέσμευση πίστωσης για την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών στους δικαιούχους αυτών.

2. Εξειδίκευση, διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την καταβολή εξόδων δημοσίευσης περίληψης διαγωνισμού.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ