Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, την Παρασκευή 06/11/2020 και ώρα 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Καλλιθέα, 03/11/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                          Αρ. Πρωτ. 48266
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 5η/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Παρασκευή 06/11/2020 και ώρα 13:00 σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, για την συζήτηση του πιο κάτω θέματος σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 ήτοι:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκμίσθωση χώρων στο χώρο του Δήμου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ματζαγριωτάκη και Εσπερίδων για εγκατάσταση, λειτουργία καρουζέλ, παιδικού τρένου και άλλων παιχνιδιών κατά τον εορτασμό Χριστουγέννων 2020 στο Δήμο Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

H συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προσλαμβάνει το χαρακτήρα της έκτακτης για τη συζήτηση του θέματος, λόγω του κατεπείγοντος ζητήματος, εξ’ αιτίας προθεσμιών

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ