Φανερή, πλειοδοτική & προφορική δημοπρασία, για την εκμίσθωση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την προσωρινή εγκατάσταση & λειτουργία ψυχαγωγικών παιδειών κατά τη διάρκεια των εορτών Χριστουγέννων έτους 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΚΑΛΛΙΘΕΑ 27/11/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                              ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 52142
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Καλλιθέας επί της οδού Ματζαγριωτάκη 76 στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας (2ος όροφος), την 9η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης κατάθεσης προσφορών ενώπιον της Επιτροπής την 11:00 π.μ. και ώρα λήξης την 12:00 μ.μ.
Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική για την εκμίσθωση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου (Εγκαταστάσεις πρώην ΙΚΑ επιφάνειας 2.600 τ.μ. στη συμβολή των οδών Ματζαγριωτάκη & Εσπερίδων) που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιδειών κατά τη διάρκεια των εορτών Χριστουγέννων έτους 2020 σύμφωνα με τα άρθρα του Π.Δ. 270/81.
Η μίσθωση ορίζεται για χρονικό διάστημα από τη υπογραφή του συμφωνητικού και η λειτουργία του χώρου όχι νωρίτερα από την 12/12/2020 και λήγει την 08/01/2021, οπότε ο μισθωτής υποχρεούται να αποδώσει τον εκμισθωμένο κοινόχρηστο δημοτικό χώρο αναντίρρητα και χωρίς άλλη ειδοποίηση.
Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μισθώματος ορίζεται το ποσό των 4.000 ευρώ.
Η πλειοδοσία θα γίνεται σε ακέραιες μονάδες ανά εκατοντάδες και μόνο.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει οποιοσδήποτε , νομικό ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί τη συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα , δηλ. εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και ο τρόπος υποβολής προσφορών ορίζονται αναλυτικά στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης , η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Kallithea.gr.
Στη δημοπρασία ορίζεται εγγύηση συμμετοχής στο 10% του οριζόμενου ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς , δηλαδή σε 400 ευρώ.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται κατά τα εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ από το γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου (οδός Ματζαγριωτάκη ,αριθμός 76), τηλέφωνο επικοινωνίας:213-2070398

Ο Αντιδήμαρχος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ