Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, την Τρίτη 26/01/2021 & ώρα 17:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                        Καλλιθέα 13-01-2021
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                        Αρ. Πρωτ.: 12/2021
ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή
Τηλέφωνο: 2109530161
Fax: 2109530160
Email: depka@otenet.gr

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.), την Τρίτη 26/01/2021 και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία της επιχείρησης, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 156 στην Καλλιθέα, (2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα:
Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με την εγκύκλιο 426 του Υπουργείου Εσωτερικών με α.π.77233/13-11-2020 ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔΑ.
Θα αποσταλεί στα μέλη σχετική πρόσκληση εισόδου στην τηλεδιάσκεψη.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων σύνδεσης, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια περιφοράς.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο 1η Αναμόρφωση εσόδων χρηματικού υπολοίπου προϋπολογισμού έτους 2021.

2ο 1η Αναμόρφωση εξόδων (πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.) προϋπολογισμού έτους 2021.

3ο Δεσμεύσεις – Αναλήψεις Υποχρεώσεων για Π.Ο.Ε..

4ο Ανατροπές αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2020.

5ο Δεσμεύσεις – Αναλήψεις υποχρεώσεων για το έτος 2021.

6ο Πρωτόκολλο συμφωνίας ταμειακού υπολοίπου 31-12-2020.

7ο Ορισμός μελών επιτροπών έως την 31/12/2021, για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.
• Επιτροπή προμηθειών (διενέργειας και κατακύρωσης διαγωνισμών).
• Επιτροπή καταστροφής αχρήστου υλικού.
• Επιτροπή παραλαβής προμηθειών υλικών.
• Επιτροπή καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών.

8ο Διακοπή επ’ αόριστον ωφελούμενου από το πρόγραμμα παροχής βοήθειας «Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας».

9ο Ολοκλήρωση της διαδικασίας για την πρόσληψη ενός ατόμου μέσω του προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ. με τίτλο: «Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (Α.με.Α.), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

Γ. Σπ. Κουτσογιάννης
Δημοτικός Σύμβουλος