Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Τετάρτη 31 Μαρτίου στις 12:00

daek_logo

Αρ.Πρωτ.95
26-03-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Τετάρτη 31 Μαρτίου στις 12:00. Η συνεδρίαση θα γίνει στα γραφεία της Επιχείρησης που βρίσκονται στην Ελ. Βενιζέλου 156, 3ος όροφος Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους με ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, προμήθειας ανθοστηλών ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της Εταιρείας , για τον ανθοστολισμό στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου Καλλιθέας, για το έτος 2021 με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

2. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος προμήθειας γραφικών τεχνών-εκτυπώσεων
για τις ανάγκες της Εταιρείας, για το έτος 2021.

3. Επιστολή- δήλωση του Νομικού Συμβούλου της εταιρείας κ. Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα.

4. Απόφαση Δ.Σ. περί μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά της Αναστοπούλου Γεωργίας του Χρήστου και σε κάθε περίπτωση παραίτησης από αυτά και αποδοχή της δικαστικής απόφασης.

5. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για προμήθεια ειδών μνημείων στο εκθετήριο του Δημοτικού Κοιμητηρίου Καλλιθέας, για τις ανάγκες της Εταιρείας, για το έτος 2021, με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης.

 

Με εκτίμηση
Κωνσταντίνος Κόκουλος