Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, την Τετάρτη 31/03/2021 και ώρα 17:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                    Καλλιθέα 23-03-2021
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                    Αρ. Πρωτ.: 119/2021
ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή
Τηλέφωνο: 2109530161
Fax: 2109530160
Email: depka@otenet.gr

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.), την Τετάρτη 31/03/2021 και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία της επιχείρησης, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 156 στην Καλλιθέα, (2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα.
Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με την εγκύκλιο 426 του Υπουργείου Εσωτερικών με α.π.77233/13-11-2020 ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔΑ. Θα αποσταλεί στα μέλη σχετική πρόσκληση εισόδου στην τηλεδιάσκεψη. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων σύνδεσης, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια περιφοράς.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο Κατακύρωση αναδόχου μετά από πρόσκληση για την προμήθεια υπηρεσιών Συντήρησης & Υποστήριξης προγράμματος Οικονομικής Διαχείρισης Q-PRIME της Δημοτικής Επιχείρησης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

2ο Κατακύρωση αναδόχου μετά από πρόσκληση για την προμήθεια υπηρεσιών Συντήρησης & Υποστήριξης του προγράμματος μισθοδοσίας που χρησιμοποιεί η Δημοτική Επιχείρηση με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

3ο Κατακύρωση αναδόχου μετά από πρόσκληση για την προμήθεια υπηρεσιών Λογιστικής & Φοροτεχνικής Υποστήριξης για την κάλυψη αναγκών της επιχείρησης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

4ο Κατακύρωση αναδόχου μετά από πρόσκληση για την προμήθεια υπηρεσιών ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για την κάλυψη αναγκών της επιχείρησης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

5ο Κατακύρωση αναδόχου μετά από πρόσκληση για την προμήθεια υπηρεσιών για την εγκατάσταση, εκπαίδευση και υποστήριξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για το ΣΚΟ της Δημοτικής Επιχείρησης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
6ο Αίτηση υπαλλήλου του Σ.Κ.Ο. της ΔΗΚΕΚ για μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας.

7ο Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού της υπαλλήλου της δομής Βοήθεια Στο Σπίτι της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

8ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ ΤΟΥ ΒΣΣ.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Γ. Σπ. Κουτσογιάννης