Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ», την Τρίτη 13 Απριλίου 2021 και ώρα 11.30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα 7/4/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αριθ. πρωτ. – 1430 –
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Τμήμα: Διοικητικό-Οικονομικό
Γραφείο: Εκτελεστικής Επιτροπής
Αρμόδιος: Ιωάν. Κορδούτης
Τηλέφωνο: 210 9598.555 (εσωτ.-3-)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς της Εκτελεστικής Επιτροπής την Τρίτη 13 Απριλίου 2021 και ώρα 11.30 δια περιφοράς με το εξής θέμα της ημερήσιας διάταξης :

1. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ