Πρόσκληση για την συμμετοχή στα τμήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Καλλιθέας

Έναρξη υποβολής αιτήσεων από 5/06 έως 30/06/2021

kallithea_ellhnikh_dhmokratia

kdvm_2021Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Καλλιθέας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής  Γραμματείας Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα  Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν  επιτυχώς  τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Καλλιθέας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Καλλιθέας μπορούν να δημιουργηθούν  τμήματα, σύμφωνα  με τον πίνακα που ακολουθεί:

pinakas_kdvm

Σε περιπτώσεις αναστολής της δια ζώσης εκπαίδευσης λόγω περιοριστικών μέτρων για την
αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, τα τμήματα μάθησης θα υλοποιούνται μόνο μέσω τηλε – εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση).

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Έναρξη υποβολής αιτήσεων 5/6/2021 – 30/6/2021
Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά στο e-mail: s.kiosse@kallithea.gr
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

→ Η εκπαιδευτική περίοδος θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο 2021.

Πληροφορίες στο Κέντρο Δια Βίου Μάθηση, τηλ : 210 95.89.635 κ. Στελλίνα Κιοσέ, κ. Ελένη Μπαρμπάκου και στην Ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας www.kallithea.gr
Ταχ. Διεύθυνση: Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Φιλαρέτου 108, Καλλιθέα, 2ος όροφος
Emails: s.kiosse@kallithea.gr, paideia@kallithea.gr

Συνημμένα:

kdvm