Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Παρασκευή 25 Ιουνίου & ώρα 12:00

daek_logo

Αρ.Πρωτ.194
22-06-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Παρασκευή 25 Ιουνίου στις 12:00. Η συνεδρίαση θα γίνει στα γραφεία της Επιχείρησης που βρίσκονται στην Ελ. Βενιζέλου 156, 3ος όροφος Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Επικύρωση ανάθεσης προμήθειας καφέ που αφορά το κυλικείο στο Δημοτικό Κοιμητήριο Καλλιθέας, για το έτος 2021 με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην εταιρεία «ΔΡΙΤΣΑΣ Ι.Γ. & ΣΙΑ ΕΕΒΕ».

2. Επικύρωση ανάθεσης προμήθειας δίσκων μνημοσύνων που αφορά το κυλικείο στο Δημοτικό Κοιμητήριο Καλλιθέας, για το έτος 2021 με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην εταιρεία «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΔΕΤΣΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ».

3. Απόφαση που αφορά τις αιτήσεις πληρωμής υπολοίπου άδειας έτους 2020, των εργατοτεχνιτών μαρμαράδων, υπαλλήλων της Δ.Α.Ε.Κ. κ. Κισκύρα Στυλιανού και κ. Μπιζέλη Αριστοτέλη.

 

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος Κόκουλος