Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 22/07/2021 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

 

apofaseis_epz_22.07.2021