Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11.30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Καλλιθέα 13/9/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αριθ. πρωτ. – 4605-
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Τμήμα: Διοικητικό-Οικονομικό
Γραφείο: Εκτελεστικής Επιτροπής
Αρμόδιος: Ι. Κορδούτης
Τηλέφωνο: 210 9598.555 (εσωτ.-2/4-)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς της Εκτελεστικής Επιτροπής την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11.30 δια περιφοράς με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος έτους

2. Ορισμός της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού –ΕΔΔ-, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡ.ΥΠΟΥΡΓ. ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛ-ΥΠΕΣ-ΕΕΤΑΑ »

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ