Χωρίς ραντεβού, για το σύνολο των διαδικασιών που διεκπεραιώνονται από τα Κ.Ε.Π.

Χωρίς ραντεβού, με φυσική παρουσία, μπορεί να πραγματοποιηθεί η εξυπηρέτηση των πολιτών για το σύνολο των διαδικασιών που διεκπεραιώνονται από τα Κ.Ε.Π.:

  • Κ.Ε.Π. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ: Ελευθερίου Βενιζέλου 176, Δευτέρα – Παρασκευή : 8:00-19:30, Σάββατο 8:00-13:30
  • Κ.Ε.Π. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 9, 8:00-14:45

Επίσης διατηρείται η δυνατότητα εξυπηρέτησης με ραντεβού μέσω της διεπαφής πολίτη rantevou.kep.gov.gr και η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση μέσω τηλεδιάσκεψης με τη χρήση της πλατφόρμας απομακρυσμένης εξυπηρέτησης MyKEPLive.